Informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu - informacje kontaktowe


 Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

ul. Piłsudskiego 2
41-200 Sosnowiec

 

tel. 32  296 12 00, 32 296 12 66, 32 296 12 55
fax  32  296 12 44

e-mail dyzurny@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

e-mail  komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

        www.sosnowiec.slaska.policja.gov.pl
 

 

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mają możliwość skorzystać z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby przybranej podczas załatwiania swoich spraw w naszym urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

INFORMUJEMY:

- Osoby uprawnione – osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - są zobowiązane zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybrane metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH, kontaktując się

z oficerem prasowym KMP w Sosnowcu, e-mail:

rzecznik@sosnowiec.ka.policja.gov.pl lub bezpośrednio

z Komendantem Miejskim Policji w Sosnowcu na adres e-mail:

komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

- Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

Komórki organizacyjne Komendy Miejskiej  Policji w Sosnowcu

E-mail

Telefon 
Fax
Sekcja
prewencja@sosnowiec.ka.policja.gov.pl 32 2961260 322961264

Wydział Prewencji KMP w Sosnowcu

rd@sosnowiec.ka.policja.gov.pl 32 2961290 322961294

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Sosnowcu

kryminalny@sosnowiec.ka.policja.gov.pl 32 2961280 322961284

Wydział Kryminalny KMP w Sosnowcu

ppm@sosnowiec.ka.policja.gov.pl 32 2961380  -

Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

pg@sosnowiec.ka.policja.gov.pl  32 2961270 322961274

Wydział dw. z Przestępczością  Gospodarczą KMP w Sosnowcu

kadry@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 32 2961376

 -  Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Sosnowcu
komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl  32 2961352  -  Zespół Prezydialny KMP w Sosnowcu
finanse-zaopat@sosnowiec.ka.policja.gov.pl  32 2961365 322961364

 Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w   Sosnowcu

teleinformatyka@sosnowiec.ka.policja.gov.pl  32 2961246    Zespół Teleinformatyki KMP w Sosnowcu
oin@sosnowiec.ka.policja.gov.pl  32 2961217  - Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Sosnowcu
 -  32 2961375  - Zespół ds. Kontroli
 -  32 2961353  - Jednoosobowe Stanowisko  ds. BHP
 rzecznik@sosnowiec.ka.policja.gov.pl  32 2961238  -

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych KMP w Sosnowcu

 -  32 2961358  - Kancelaria Tajna KMP w Sosnowcu
- 32 296 1239 - Stanowisko obsługi interesantów
 - -  -

-