Policjanci i WOT wspólnie na ulicach Sosnowca - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Wiadomości

Policjanci i WOT wspólnie na ulicach Sosnowca

Data publikacji 03.04.2020

Na ulice Sosnowca ruszyły wspólne patrole policjantów i żołnierzy WOT. Wspólnie egzekwują przestrzeganie ograniczeń związanych z epidemią Covid-19. Większa ilość funkcjonariuszy to możliwość skontrolowania większej ilości miejsc, w których nieodpowiedzialni mieszkańcy miasta zwykli się gromadzić, nie zważając na zagrożenie jakie stwarzają dla siebie i innych. Wczoraj do służby w mieście ruszyło 8 żołnierzy.

Tylko w dniu wczorajszym policjanci i żołnierze wspólnie przeprowadzili blisko 100 kontroli w środkach transportu i odwiedzili ponad 320 miejsc, w których mogli gromadzić się mieszkańcy Sosnowca. Ujawnili 39 takich przypadków, z których 32 zakończyło się mandatem. W 7 przypadkach do sądu zostanie skierowany wniosek o ukaranie. Należy pamiętać, że kary, jakie przewiduje za nie Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mogą sięgać nawet 30000 zł. Dwóch mieszkańców miasta nie zastosowało się do zasad kwarantanny- w ich sprawie do sądu zostanie skierowany wniosek o ukaranie, a niezależnie od tego materiały w tej sprawie trafią do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który w prowadzonym przez siebie postępowaniu może nałożyć na nich grzywnę w wysokości nawet 30 000 zł.