Wiadomości

Rozmawiali o samobójstwach wśród dzieci i młodzieży

Data publikacji 27.11.2018

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Dominik Łączyk i policjanci zajmujący się w sosnowieckiej komendzie profilaktyką, wspólnie z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu zorganizowali konferencję „Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży, diagnoza i profilaktyka”. Ma być ona wstępem do wypracowania długofalowej strategii działań dla naszego miasta, mających na celu zmniejszenie zagrożenia zachowaniami autoagresywnymi wśród najmłodszych.

W konferencji wzięło udział wielu znakomitych przedstawicieli świata nauki, a także osób na co dzień zajmujących się tą problematyką. Konferencję otworzył Prorektor Wyższej Szkoły Humanitas dr Mariusz Lekston. Kolejno głos zabrał Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Dominik Łączyk, który nakreślił podstawowe problemy, z jakimi w tym obszarze spotyka się Policja. Podkreślił ideę która przyświecała organizacji tej Konferencji- jak istotnym jest wypracowanie wspólnej strategii działania, tak, by skutecznie ograniczyć zjawisko autoagresji wśród najmłodszych. Wśród prelegentów znaleźli się Konrad Harasim z Instytutu Psychologi UMCS, dr Maciej Szaszkiewicz z Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas, Ewa Kustan-Mróz-psycholog, koordynator Zespołu Interwencji Kryzysowej W ROM-Metis, Damian Zdrada Dyrektor Centrum Psychoterapi i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu, Małgorzata Klimasz z Wydziału Profilaktyki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz dr n. med. Andrzej Siwiec- Prezes Centrum Pediatrii im Jana Pawła II w Sosnowcu. Całość Konferencji prowadziła prof. Jadwiga Stawnicka z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Uczestnikami konferencji byli pedagodzy szkolni, nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji niosących pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz zajmujący się pomocą socjalną. Spotkanie ma być przyczynkiem do wypracowania długofalowych rozwiązań pomocowych, procedur postępowania w przypadku zidentyfikowania zagrożenia, oraz przede wszystkim modelu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób, na co dzień zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą.  Z pewnością dzisiejsza konferencja byłą zaledwie wstępem do koniecznych w tym zakresie zmian, wstępem, który pomógł ukierunkować przyszłe działania tak, by wypracowany model przynosił jak największe społeczne korzyści.