Wiadomości

Konferencja z udziałem Dyrektora Głównego Sztabu Policji

Data publikacji 05.04.2018

Dzisiaj w Auli Wyższej Szkoły Humanitas odbyła się konferencja ”Bezpieczeństwo Imprez Masowych”, zorganizowana z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu insp. Dominika Łączyka wspólnie przez Komendę Miejską Policji w Sosnowcu, Urząd Miasta Sosnowca oraz Wyższą Szkołę Humanitas. Jednym z prelegentów i jednocześnie moderatorem konferencji, była Pani prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka.

Konferencja zgromadziła, zarówno jako prelegentów, jak i uczestników, włodarzy miast i gmin, komendantów miejskich i powiatowych Policj, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo imprez masowych oraz naczelników wydziałów zarządzania kryzysowego aglomeracji. Głównymi jej celami było wypracowanie modelu współpracy podczas działań na rzecz bezpieczeństwa imprez masowych. Ze strony Policji prelekcję wygłosił insp. Grzegorz Baczyński - Dyrektor Głównego Sztabu Policji z komendy głównej, który przedstawił doświadczenia policjantów w zakresie przyjętych rozwiązań organizacji imprez masowych. Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach reprezentował radca prawny Arkadiusz Korpus, który nakreślił zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone podczas imprez masowych. Szczególnym uznaniem uczestników cieszyło się wystąpienie Prezydenta Tychów, który podkreślił, że kluczowym dla bezpieczeństwa imprezy masowej jest właściwie przygotowana, w oparciu o konsultacje z Policją, infrastruktura obiektu, na którym ma się odbywać impreza. Podobnym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja przedstawiciela Wydziału Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Naświetlił on bezpieczeństwo spotkań piłkarskich II, III i IV ligi, do których to imprez nie mają zastosowania przepisy Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych. Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka podsumowała całość konferencji, która być może zapoczątkuje znacznie ściślejszą współpracę pomiędzy podmiotami z terenu aglomeracji, która jest bardzo specyficzna. Często bowiem zdarza się, że impreza organizowana w jednym mieście, ma wpływ na bezpieczeństwo w innym. Dzieje się tak z uwagi na liczne powiązania pomiędzy podmiotami, mieszkańcami miast wchodzących w jej skład, ilością imprez oraz specyficzną charakterystyką tego ogromnego skupiska ludzkiego, jakim jest aglomeracja. Skupiska, w którym czasem niemal całkowicie zacierają się granice gmin i powiatów. Dbałość o bezpieczeństwo jej mieszkańców jest poważnym wyzwaniem dla wszystkich podmiotów, któremu konferencje jak ta zorganizowana dzisiaj, pomagają stawić czoła.