Dzielnicowi i Akcja ZIMA - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Wiadomości

Dzielnicowi i Akcja ZIMA

Data publikacji 28.12.2017

Sosnowieccy dzielnicowi zintensyfikowali działania w ramach akcji ZIMA. Każdego dnia kontrolują miejsca gdzie mogą przebywać bezdomni. Sprawdzają, czy każdy wie, gdzie może uzyskać pomoc.

W intensywne działania dzielnicowych włączyła się już tradycyjnie również Straż Miejska. Podczas każdej służby obchodowej dzielnicowi sprawdzają miejsca, gdzie najczęściej przebywają bezdomni Kanały ciepłownicze, opuszczone altany na ogródkach działkowych, domy przeznaczone do wyburzenia, czy prowizoryczne szałasy, ustawiane zwykle na terenach nieużytków - to miejsca, gdzie najczęściej można ich spotkać. Zwykle nie ma w nich żadnego ogrzewania. Podczas spotkań z mieszkańcami dzielnicowi zbierają również informacje o tym, gdzie można napotkać osoby bezdomne- gdzie podczas tegorocznej zimy zorganizowały one sobie tymczasowe schronienia. Napotkane w tych miejscach osoby informują, w jaki sposób i gdzie mogą otrzymać pomoc w postaci noclegu, ciepłego posiłku, czy miejsca, w którym można się ogrzać. Tłumaczą, jak niebezpiecznie jest nocowanie w tak niskich temperaturach.

Informację o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia można uzyskać, dzwoniąc z telefonu stacjonarnego na całodobowy bezpłatny numer:

0 800 100 022

W sytuacjach zagrożenia dzwoń po pomoc na numer alarmowy: 112

Osoby bezdomne z terenu Sosnowca mogą uzyskać schronienie w:

Ośrodku Opiekuńczym dla Bezdomnych w Sosnowcu przy ulicy Piotrkowskiej 19 -

tel.32 294 70 52

Noclegowni Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu przy ulicy Kaliskiej 25 - tel.32 266 22 26

Ogrzewalni przy ulicy Piotrkowskiej 23 - tel.501 358 211.