Wiadomości

Policjanci sprawdzają czy uczniowie będą podążać „ Bezpieczną drogą do szkoły”

Data publikacji 31.08.2017

Już niebawem początek roku szkolnego. Jak w latach poprzednich z nastaniem września sosnowieccy policjanci kontrolują okolice szkół, by sprawdzić czy aby na pewno najmłodsi będą zmierzać „ Bezpieczną drogą do szkoły” Sprawdzają oznakowanie okolic szkół i oceniają, czy zastosowane rozwiązania są wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

Inżynierią ruchu drogowego zajmują się upoważnione osoby z ramienia Urzędu Miejskiego. Osoby te jednak stale współpracują z sosnowieckimi policjantami i reagują na wszelkie zauważone przez mundurowych w trakcie codziennej służby nieprawidłowości. Starają się również brać pod uwagę wszystkie przekazywane przez nich sugestie w zakresie rozwiązań poprawiających poziom bezpieczeństwa na ulicach naszego miasta. W okresie poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego policjanci wydziału ruchu drogowego wraz z dzielnicowymi objęli szczególną kontrolą okolice placówek oświatowych. Sprawdzają, czy oznakowanie dróg i przejść dla pieszych jest w tych rejonach prawidłowe i czy nie istnieją miejsca, gdzie należałoby zmienić zastosowane dotychczas rozwiązania tak, by dzieci mogły bezpiecznie poruszać się w okolicach szkół. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego policjanci rozpoczną szereg działań profilaktycznych adresowanych do uczniów sosnowieckich szkół.