Dzielnicowi V Komisariatu z dziećmi o tolerancji - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Wiadomości

Dzielnicowi V Komisariatu z dziećmi o tolerancji

Data publikacji 05.05.2017

Kolejne spotkania w ramach kampanii „ Kto się przezywa sam się tak nazywa” odbyło się w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu, oraz w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Jasieńskiego w Sosnowcu. Dzielnicowi Komisariatu Policji V wraz z policjantką Zespołu Profilaktyki Wydziału Prewencji KMP w Sosnowcu rozmawiali z dziećmi o szeroko pojętej tolerancji i wykluczeniu.

Uczniowie wszystkich klas III sosnowieckich szkół zostali objęci programem profilaktycznym mającym na celu ograniczenie nietolerancji na jakimkolwiek tle i walkę z wykluczeniem w grupie rówieśniczej. Z uczniami sosnowieckich szkół podstawowych rozmawiali tym razem dzielnicowi Komisariatu Policji V i policjantka Zespołu Profilaktyki Wydziału Prewencji sosnowieckiej Komendy. W trakcie dyskusji poruszyli zagadnienia tolerancji, akceptacji odmienności i tym, jak należy się zachować, jeśli są świadkiem przemocy, której doświadcza ktoś w ich grupie rówieśniczej- na jakimkolwiek tle. Dzieci żywo zainteresowały się wzięciem udziału w konkursie, w którym przewidziano szereg atrakcyjnych nagród. Od partnera programu klubu „ Zagłębie Sosnowiec” uczestnicy zajęć otrzymali vouchery uprawniające do wejścia na dowolny mecz sosnowieckiej drużyny.