Utrudnienia w ruchu w obrębie ul. 3 Maja - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Wiadomości

Utrudnienia w ruchu w obrębie ul. 3 Maja

Data publikacji 28.04.2017

4 maja rusza przebudowa ulicy 3 Maja. W pierwszym etapie prac drogowcy zwężą ulicę na odcinku w kierunku Środuli od „Ślimaka” do zjazdu z ulicy Narutowicza. Wyłączony z ruchu zostanie prawy pas jezdni. Na czas remontu przeniesione zostaną przystanki autobusowe wraz z wydzieleniem zatoki, tak by pojazdy komunikacji publicznej nie blokowały jedynego dostępnego pasa. Roboty będą prowadzone z zachowaniem wjazdu i wyjazdu z ulicy Zamkowej.

Przebudowana zostanie droga na długości 8 km (w obu kierunkach), na całej szerokości jezdni. Ulica jest dwujezdniowa w obu kierunkach na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do okolic ulicy Staszica (ponad 4 km). Dalej, jezdnia ma po trzy pasy ruchu w obu kierunkach (do wiaduktu w ciągu ul. Prusa i Blachnickiego). Ten odcinek także zostanie przebudowany na całej szerokości. Wyremontowany zostanie również wiadukt nad ulicą 3 Maja w ciągu ul. Prusa i Blachnickiego.