Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów - Koło w Sosnowcu