Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów - Koło w Sosnowcu

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH - KOŁO W SOSNOWCU

 

Zarząd Miejski - 41-200 Sosnowiec ulica Żeromskiego 1

- siedziba w Komisariacie Policji II w Sosnowcu

 godziny urzędowania: każda środa  godz. 11.00 - 13.00

telefon: 32/ 296-14-20

 

 

Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia:

 

1.   PREZES   -  Mędrzyk Ryszard  -  telefon komórkowy   722-121-050

2.   I   V-CE  PREZES  - Sekuła Jerzy

3.   II  V-CE PREZES   -  Rączy Maria

4.   SEKRETARZ         -  Rogala Arkadiusz

5.   SKARBNIK            -  Mosur Danuta

6.   członeK - Walotek Barbara

7.   członek - Białas Lucjan

8.   czlonek - Pietrzykowski Ryszard

9.   członek - Dziedzic Maciej

10. członek - Barański Andzrej

11. członek - Boroń Edward

 

 

- Liczba członków zwyczajnych (osób fizycznych)  -  190

- Liczba członków wspierajacych  (osoby prawne)  -  25

- Liczba czlonków  honorowych - 26  (seniorów)

 

Kadencja organów Stowarzyszenia  trwa od 2014 do 2018 roku.