Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów - Koło w Sosnowcu

Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Członków Koła nr 21 w dniu 21.01.2015 r.

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła nr 21 w Sosnowcu, zgodnie z § 47 Statutu SEiRP, informuje o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Koła, które odbędzie się w dniu 21.01.2015 r. o godzinie 15.30 (I termin), 16.00 (II termin) w siedzibie Stowarzyszenia tj. Komisariacie II Policji w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 1. Wszystkich członków Koła prosimy o wzięcie udziału w zaplanowanym zebraniu.