Wiadomości

Sosnowieccy policjanci kontrolują przestrzeganie ograniczeń na czas epidemii

Data publikacji 23.03.2020

Sosnowieccy policjanci każdego dnia kontrolują, czy przedsiębiorcy- właściciele firm i lokali usługowych, gastronomicznych i handlowych stosują się do ograniczeń nałożonych na nich Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r w sprawie ogłoszenia w RP stanu zagrożenia epidemicznego. Niestosowanie się do tych ograniczeń może zwiększać ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

13.03.2020r Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie ogłoszenia w RP stanu zagrożenia epidemicznego. Określone w nim zostały m.in. szczegółowe zasady ograniczenia działalności gospodarczej. Każdy, kto tych ograniczeń nie przestrzega musi się liczyć z surowymi konsekwencjami. Sosnowieccy policjanci oraz Strażnicy Miejscy każdego dnia kontrolują placówki, których działalność powinna była zostać zawieszona lub ograniczona. Czuwają, by poprzez łamanie obowiązujących przepisów nie dochodziło do zwiększenia ryzyka rozprzestrzeniania się choroby. W przypadku ujawnienia nieodpowiedzialnych zachowań sporządzać będą materiały w sprawie o wykroczenie z art 54 KW , a w uzasadnionych przypadkach przesyłać materiały do Prokuratury celem oceny i ewentualnego wszczęcia postępowania z art 165 kk, za które to przestępstwo kodeks przewiduje nwet kary wieloletniego więzienia. Przypominamy jego treść:

Art. 165. KK
Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego

§1.

Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach:

1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej,

2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości,

3) powodując uszkodzenie lub unieruchomienie urządzenia użyteczności publicznej, w szczególności urządzenia dostarczającego wodę, światło, ciepło, gaz, energię albo urządzenia zabezpieczającego przed nastąpieniem niebezpieczeństwa powszechnego lub służącego do jego uchylenia,

4) zakłócając, uniemożliwiając lub w inny sposób wpływając na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych,

5) działając w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§2.

Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§3.

Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§4.

Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

 

Red.podkom.S.Kepper