Sosnowieccy policjanci także pilnują granic Państwa - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Wiadomości

Sosnowieccy policjanci także pilnują granic Państwa

Data publikacji 20.03.2020

Na terenie województwa śląskiego, graniczącego z Czechami i Słowacją, czynne są 4 przejścia z Czechami: Cieszyn – Český Tĕšín (piesze), Cieszyn – Chotĕbuz, Gorzyczki i Nowe Chałupki. Natomiast czynne przejścia graniczne ze Słowacją znajdują się poza terenem Śląska. Poza tymi miejscami znajduje się jednak jeszcze wiele miejsc, w których policjanci kontrolują, czy nie dochodzi do nielegalnego przekraczania granicy.

Sosnowieccy policjanci każdego dnia delegowani są na granicę państwa, gdzie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej pełnią służbę pilnując, by nie doszło do jej nielegalnego przekroczenia. Każdego dnia w różnych punktach działania służb związane są z troską o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, a mają na celu ograniczenie zakażeń. Policjanci zabezpieczają przejścia, gdzie ruch kołowy i pieszy został całkowicie zamknięty oraz wspierają strażników granicznych podczas działań na tych przejściach, na których tymczasowo wprowadzono kontrole graniczne.

 

Red.podkom.S.Kepper

  • policjanci pełniący służbę na granicy RP