Wiadomości

Szczególne zadania sosnowieckich policjantów podczas epidemii COVID-19

Data publikacji 16.03.2020

Policjanci, poza swymi codziennymi zadaniami, realizują szczególne czynności wynikające z potrzeb mieszkańców w tym trudnym czasie, a także pilnują respektowania nowych przepisów. Wspólnie ze Strażą Miejską kontrolują miejsca grupowania się młodzieży. Osoby w wieku szkolnym poruszające się po mieście będą legitymowane, a o fakcie ich legitymowania będą powiadamiani ich rodzice i szkoła.

Także wspólnie ze strażnikami miejskimi policjanci zbierają informacje o osobach potrzebujących pomocy i dostaw żywności - dla takich osób Urząd Miejski przygotuje paczki z zaopatrzeniem. Pomoc w tej formie zorganizowano zarówno dla osób objętych kwarantanną, jak i dla starszych, samotnych i wszystkich osób z grup ryzyka - dla których wskazane jest pozostanie w domu. Rolą policjantów jest zbieranie informacji o takich osobach i przekazywanie ich do instytucji, które udzielą im pomocy, tak, by nikt z potrzebujących nie został jej pozbawiony. 

Do realizacji tego zadania przydatna będzie spora wiedza dzielnicowych o mieszkańcach podległych im rejonów. Zadaniem policjantów jest również kontrola osób przebywających na kwarantannie. Kontakt z tymi osobami oczywiście realizowany jest w sposób bezpieczny dla obu stron czynności. Policjanci będą też zbierać informacje o tym, czy osoba objęta decyzją o kwarantannie stosuje się do postanowień tej decyzji. Jeśli okaże się, że nie, informacja taka zostanie przekazana do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest organem władnym do nałożenia na taką osobę kary, która może wynosić nawet 5000 zł. Ponadto wobec takiej osoby prowadzone będą także czynności w związku z popełnieniem przez nią wykroczenia z art. 116 kw. Mandat za takie wykroczenie może wynosić nawet 500 zł. Jeśli zaś z miejsca wyznaczonego oddali się osoba, u której potwierdzono zakażenie – taka osoba odpowiadać będzie zgodnie z art. 161 kk, który za takie przestępstwa przewiduje karę roku pozbawienia wolności. 

Przypominamy, że czynności kontrolnych dokonywać będą wyłącznie policjanci umundurowani – prosimy o zgłaszanie wszelkich przypadków prób podszywania się pod funkcjonariuszy i apelujemy o nieotwieranie takim osobom drzwi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pamiętajmy, że możliwa jest telefoniczna weryfikacja tożsamości funkcjonariusza. Wszelkie numery kontaktowe Komendy i podległych jej jednostek znajdują się na stronie internetowej KMP w Sosnowcu, stronie BIP KMP w Sosnowcu oraz w aplikacji Moja Komenda.

Kolejnym zadaniem policjantów jest kontrola, czy przedsiębiorcy - właściciele firm i lokali usługowych, gastronomicznych i handlowych stosują się do ograniczeń nałożonych na nich Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia w RP stanu zagrożenia epidemicznego. Jeśli nie - poniosą oni odpowiedzialność przewidzianą w art. 54 KW.

Wszyscy policjanci wyruszający do służby zostali zapoznani z ryzykiem, jakie podejmują i procedurami, które pozwalają to ryzyko zmniejszyć. Zostali również wyposażeni w środki ochrony osobistej.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców o stosowanie się do wydanych zakazów i zaleceń - ten trudny czas do dla nas wszystkich wielka próba postaw społecznych i odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i pozostałych członków naszej społeczności.

 

Red.podkom.S.Kepper

  • policjant i strażnik miejski wyruszający do służby
  • zestaw ochrony osobistej policjanta
  • zestawy ochronne dla policjantów