Wiadomości

Blisko 500 osób na wykładzie edukacyjnym „Dej pozór na bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”

Data publikacji 09.12.2019

Blisko 500 słuchaczy szkół średnich z terenu miasta Sosnowca uczestniczyło w wykładzie otwartym, poświęconym bezpieczeństwu w cyberprzestrzeni. Wykład zorganizowany przez sosnowieckich policjantów odbył się w auli Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu. Prowadzony przez specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz jednej z największych internetowych platform sprzedażowych, wzbudził spore zainteresowanie.

„Dej pozór na bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” to nazwa działań Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, organizowanych w ramach ogólnokrajowego programu „ Bezpieczne zakupy w sieci”, objętego patronatem Komendanta Głównego Policji. W jego ramach, na terenie komend miejskich i powiatowych, które zgłosiły akces do działań, organizowane są bezpłatne wykłady dla uczniów szkół średnich. Policjanci sosnowieckiej Komendy Miejskiej natychmiast zgłosili chęć udziału w projekcie. Zorganizowali spotkanie blisko 500 osób, które zgromadzone w auli Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, wysłuchały przydatnych informacji o tym, jak pozostać bezpiecznych dokonując m.in. zakupów w sieci i korzystając z nowoczesnych instrumentów komunikacyjnych i finansowych. Najciekawszym był fakt, że wykład prowadzili m.in. specjaliści zajmujący się zwalczaniem cybeprzestępczości w KWP w Katowicach oraz specjaliści ds. bezpieczeństwa zatrudnieni w jednej z największych platform sprzedażowych i aukcyjnych działających na terenie Polski. Uczestnicy chętnie zadawali prowadzącym pytania, a zważywszy na fakt, że uczestnikami byli m.in. uczniowie szkoły kształcącej w tym właśnie konkretnym, informatycznym i elektronicznym kierunku, pytania były często bardzo szczegółowe. Mamy nadzieję, że samo spotkanie zapadnie w pamięci uczestników na długo, dzięki czemu zwracać oni będą baczną uwagę na niepokojące sygnały zauważone podczas wertowania stron internetowych, a dzięki zdobytej wiedzy unikną pułapek zastawianych na nich przez cyberprzestępców.

Szczególne podziękowania pragniemy skierować do Pani Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu - za pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

Red. podkom. S. Kepper

  • uczestnicy wykładu
  • Prowadzący spotkanie
  • wykład otwarty dla młodzieży
  • aula ZSEiI w Sosnowcu
  • prowadzący wykład
  • jeden ze slajdów prezentacji
  • panel dyskusyjny spotkania
  • rozmowa z uczestnikami spotkania
  • prowadzący wykład i panel dyskusyjny