Wiadomości

Betlejemskie Światełko Pokoju w Komisariacie II w Sosnowcu

Data publikacji 27.12.2018

Do Komisariatu Policji II w Sosnowcu przez świętami przybyli harcerze i harcerki z Hufca Ziemi Będzińskiej im. Kazimierza Wielkiego wraz z drużynowym Bartłomiejem Stacherą - policjantem Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KP II Sosnowiec. Goście przynieśli mundurowym Betlejemskie Światełko Pokoju. Z rąk młodych harcerzy symboliczny bożonarodzeniowy ogień odebrał komendant komisariatu mł. insp. Arkadiusz Stępień.

Przedświąteczny okres to czas wielu niecodziennych inicjatyw, które mają miejsce również w jednostkach policji. Do Komisariatu Policji II w Sosnowcu przybyli harcerze i harcerki z Hufca Ziemi Będzińskiej im. Kazimierza Wielkiego 117 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej „Burza” im Baonu Zośka. Towarzyszył im drużynowy Bartłomiej Stachera - policjant z KP II w Sosnowcu. Goście przynieśli mundurowym Betlejemskie Światełko Pokoju. W trakcie spotkania komendant komisariatu, który przyjął symboliczne Światełko, wysłuchał opowieści o harcerskim życiu, złożył harcerzom życzenia oraz podziękował im za kultywowanie wartości patriotycznych. Bożonarodzeniowy ogień jest przekazywany przez harcerzy do różnych urzędów i instytucji od 29 lat. Płomień jest symbolem ognia niesionego wprost z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Tradycja ta ma kultywować idee pokoju. St. sierż. Bartłomiej Stachera zawodowo służy w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym KP II w Sosnowcu. Prywatnie - mąż, ojciec i harcerz. Z harcerstwem związany jest od 30 lat i jest to jego wielka pasja. Posiada instruktorski stopień przewodnika, jest drużynowym 117 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej „Burza” im Baonu Zośka w Będzinie, pełni również funkcję namiestnika harcerzy i wędrowników oraz jest członkiem komendy Hufca Ziemi Będzińskiej, a od niedawna został także członkiem rady drużynowych działającej przy Naczelniku Związku Harcerstwa Polskiego w Warszawie w Kwaterze Głównej ZHP. Po godzinach pracy jako wolontariusz, wypełnia harcerską misję, którą jest wychowywanie młodych ludzi, wspieranie ich we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Dla "druha Bartka" harcerstwo to nie tylko zabawa, to przede wszystkim sposób na życie.