Debata mieszkańców dzielnicy Stary Sosnowiec - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Wiadomości

Debata mieszkańców dzielnicy Stary Sosnowiec

Data publikacji 15.11.2018

Wczoraj w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Grabowej odbyła się debata mieszkańców dzielnicy Stary Sosnowiec. Spotkanie prowadzili Kierownik Rewiru Dzielnicowych z Komisariatu Policji I asp. Łukasz Polis oraz dzielnicowy asp. Szt. Rafał Grębosz. Mieszkańcy, którzy przybyli na nie dość licznie zadawali policjantom wiele pytań.

Prowadzący zaprezentowali przybyłym informacje na temat stanu bezpieczeństwa dzielnicy, główne cele i zasady nowej formuły służby dzielnicowych ”Dzielnicowy Bliżej Nas”. Naświetlili również podstawowe zalety i funkcjonalności Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda. Dzielnicowi odpowiadali również na szereg pytań dotyczących konkretnych zagadnień i zjawisk zaobserwowanych na podległym im terenie. Debata była okazją do wymiany sugestii i poznania punktu widzenia mieszkańców na zagadnienia związane z bezpieczeństwem ich dzielnicy. Zaprezentowano plan działań i spotkań na najbliższy czas.