Wiadomości

Sosnowieccy dzielnicowi będą wspierać i promować Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego

Data publikacji 02.05.2018

Sosnowieccy dzielnicowi z Komisariatu Policji V w Sosnowcu włączą się w działania na rzecz promocji i przyszłego rozwoju powstającego właśnie Miejskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego. To kolejne miejsce, gdzie zagrożeni i potrzebujący będą mogli uzyskać pomoc i wsparcie. Działalność powstającego Ośrodka doskonale będzie się wpisywać w formułę „ Dzielnicowy Bliżej Nas” a założenia odnośnie zasad i celu jego działania są spójne z tymi, którymi w codziennej pracy kierują się dzielnicowi.

Miasto Sosnowiec prowadzi obecnie działania mające na celu rewitalizację dzielnic Kazimierz Górniczy i Juliusz. Na tel cel Miasto pozyskało fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu ”Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego” w rewitalizowanym Miejskim Domu Kultury „ Kazimierz” i w Parku im. J. Kuronia. W utworzonym ośrodku realizowane będą działania na rzecz mieszkańców dzielnicy Kazimierz Górniczy i Juliusz. Działania w szczególności będą adresowane do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Sosnowieccy dzielnicowi mający na co dzień kontakt z mieszkańcami dzielnic pomogą rozpropagować wśród nich działalność Ośrodka. Będą także wspierać jego działania poprzez prowadzenie za jego pośrednictwem różnego rodzaju działalności profilaktycznej i informacyjnej. Z uwagi na fakt, że Ośrodek będzie prowadził zajęcia dla mieszkańców praktycznie wszystkich grup wiekowych (powstanie Klub Młodzieżowy, Klub dla Seniorów oraz Klub dla Rodzin), da to mundurowym możliwość szerokiego rozpowszechnienia treści profilaktycznych kierowanych do różnych odbiorców. Dzielnicowi będą również wspierać i propagować wśród mieszkańców swoich dzielnic działalność Punktu Porad Mieszkańca, który prowadzić będzie poradnictwo prawne i psychologiczne.