Wiadomości

Wykład o bezpieczeństwie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Data publikacji 07.03.2018

Policjant Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu w dniu 6 marca 2018 r. poprowadził wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonującego przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Pomimo prowadzonych działań informacyjnych i profilaktycznych w dalszym ciągu dochodzi do sytuacji w których przestępcy wykorzystując różne metody działania dokonują oszustw na szkodę osób starszych. Przez kilka ostatnich lat sosnowieccy policjanci podejmują intensywne działania ukierunkowane na uświadamianie seniorów o potencjalnych zagrożeniach oraz o metodach stosowanych przez przestępców. Przykładem tego typu działań są spotkania realizowane w miejscach kultu religijnego, klubach osiedlowych oraz Uniwersytetach Trzeciego Wieku. W dniu 6 marca 2018 r. policjant Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Sosnowcu poprowadził wykład dla ponad 200 słuchaczy, seniorów UTW funkcjonującego przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Podczas spotkania policjant zaprezentował film „Nie daj się złowić”, przedstawił metody działania sprawców oraz wskazał obszary w których seniorzy winni wykazać się szczególną czujnością by nie stać się ofiarą czynu zabronionego.