Wiadomości

Zakończono pierwszą edycję programu "Nie tylko alkohol rodzi przemoc"

Data publikacji 10.11.2017

Sosnowieccy policjanci zakończyli realizację pierwszej edycji programu profilaktycznego pn. "Nie tylko alkohol rodzi przemoc". Program ten jest efektem współpracy Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, Kurii Diecezji Sosnowieckiej oraz Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Prowadzone badania naukowe pozwoliły stwierdzić, że skala zjawiska przemocy domowej utrzymuje się na niepokojąco wysokim poziomie. Mając na uwadze policyjne statystyki, od 2012 roku odnotowywany jest stały wzrost liczby sporządzanych przez sosnowieckich policjantów formularzy „Niebieska Karta – A” wszczynających procedurę. Zwiększająca się ilość wdrożonych procedur „Niebieska Karta” w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu świadczy o bardziej wnikliwym podejściu funkcjonariuszy do problemu przemocy domowej. Powyższy stan rzeczy jest także efektem podejmowanych działań informacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa, które coraz częściej informuje Policje o niepokojących sygnałach i spostrzeżeniach mogących świadczyć o występowaniu przemocy.

Mając na względzie powyższe Komenda Miejska Policji w Sosnowcu wraz z Kurią Diecezji Sosnowieckiej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu stworzyła program profilaktyczny, który zyskał dofinansowanie z budżetu miasta Sosnowca. Głównym celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy, świadomości oraz uwrażliwienie uczniów z klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych, w obszarze zjawiska przemocy w rodzinie oraz rówieśniczej. Kolejnym celem programu jest wypracowanie postawy w której młodzież będąc świadkiem występowania przemocy niezwłocznie informuje o tym fakcie odpowiednie służby.

Program realizowany był w sosnowieckich szkołach ponadgimnazjalnych od 1 października do 10 listopada 2017 r. Zajęcia były prowadzone w sposób wymuszający interakcje odbiorców oraz ich aktywność w trakcie spotkania. Funkcjonariusze zaprezentowali zjawisko przemocy, jego formy i rodzaje, definicję prawną oraz odpowiedzialność karną za popełnienie przestępstw w tym obszarze. Podczas zajęć wykorzystywano filmy profilaktyczne dotyczące tego zjawiska oraz wspólnie z uczniami prowadzono ich analizę.

Mając na uwadze zwiększenie aktywności adresatów programu oraz utrwalenie i pogłębienie wiedzy przekazanej w trakcie zajęć w ramach programu „Nie tylko alkohol rodzi przemoc” zorganizowano konkurs pn. „Komórkomania”. Młodzież, która chce w nim uczestniczyć musi nakręcić telefonem komórkowym, krótki (do 30 sek.) film profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przypominamy, iż prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu do dnia 22 grudnia 2017 r. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do udziału w konkursie. 

Pliki do pobrania

  • 14.91 KB
  • 23.13 KB