Roczne spotkanie dzielnicowych z Komendantem Miejskim - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Wiadomości

Roczne spotkanie dzielnicowych z Komendantem Miejskim

Data publikacji 09.10.2017

W minionym tygodniu w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu odbyło się roczne spotkanie dzielnicowych z podinsp. Andrzejem Zbierańskim- Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji, odpowiedzialnym za pion prewencji. W trakcie spotkania omówiono kierunki pracy dzielnicowych, dotychczasowe wyniki, oraz propozycje nowych inicjatyw na nadchodzący rok.

W spotkaniu uczestniczyli niemal wszyscy dzielnicowi z terenu miasta. Omówiono dotychczasowe wyniki, realizację nowej koncepcji pracy dzielnicowych „ Dzielnicowy Bliżej Nas” oraz funkcjonalności, sposób promowania i uwagi do aplikacji „ Moja Komenda”. Podsumowano działania profilaktyczne realizowane w minionym okresie i przedstawiono projekty przewidziane do realizacji w nadchodzącym roku. Zastępca Komendanta Miejskiego zwrócił szczególną uwagę na właściwą realizację nowej koncepcji pracy dzielnicowych „ Dzielnicowy Bliżej Nas”, promowanie przez dzielnicowych aplikacji „ Moja Komenda” i „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.