Czerwona kartka dla dyskryminacji. Grajmy razem. - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Wiadomości

Czerwona kartka dla dyskryminacji. Grajmy razem.

Data publikacji 10.10.2017

W hali sportowej AKS Niwka odbył się turniej piłki nożnej. Inicjatywa dzielnicowych z Komisariatu Policji IV w Sosnowcu to alternatywny sposób profilaktyki w dziedzinie dyskryminacji. Uczniowie ze Szkół Podstawowych dzielnicy Niwka walczyli o puchary i nagrody pod okiem profesjonalistów z Klubu Zagłębia Sosnowiec. Sportowe wydarzenie zakończył mecz pomiędzy policjantami a zwycięzcami turnieju.

Inicjatywa jednego z dzielnicowych Komisariatu Policji IV w Sosnowcu, st. Sierż Piotra Dendek zaowocowała turniejem sportowym pod hasłem "Czerwona kartka dla dyskryminacji. Grajmy razem". W organizację sportowego wydarzenia w dzielnicy Niwka zaangażował się cały rewir dzielnicowych. Komendant Komisariatu IV Policji w Sosnowcu nadkom. Grzegorz Sas objął imprezę swoim patronatem. Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród młodzieży jest dobrą alternatywą dla nudy i zagrożeń współczesnego świata. Ponadto drużyna wymusza współpracę przy jednoczesnym wykluczeniu zachowań dyskryminujących. Pod takim hasłem odbyło się spotkanie sosnowieckich policjantów z młodzieżą. Turniej nie odbyłby się bez bardzo dobrej współpracy pomiędzy instytucjami funkcjonującymi na terenie Sosnowca. Edukacja młodzieży w mieście jest jednym z ważniejszych elementów działalności sosnowieckiej Policji, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz klubu Zagłębie Sosnowiec S.A. Niespodzianką dla uczestników turnieju był finałowy mecz, w którym reprezentanci wszystkich drużyn tworząc jeden zespół mogli zagrać przeciwko policjantom z Komisariatu Policji IV w Sosnowcu. Mecz z policjantami dostarczył dużo emocji wszystkim uczestnikom. Młodzież nie spodziewała się takiego rodzaju postawy ze strony Policji, a opiekunowie gratulowali pomysłu. Na koniec wszystkim uczestnikom wręczono specjalnie przygotowane dyplomy i upominki klubowe sponsorowane przez prezesa klubu Zagłębie Sosnowiec S.A. Mistrzami turnieju okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu. Miejsce drugie zajęli sportowcy ze Szkoły Podstawowej nr 21, natomiast miejsce trzecie zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 oraz Szkoły Podstawowej nr 11. Zarówno młodzież jak i organizatorzy spotkania mają nadzieję, że to wydarzenie sportowe okaże się stałym punktem profilaktycznej działalności Komisariatu Policji IV w Sosnowcu.