Wiadomości

Dzielnicowi zakończyli spotkania w szkołach- rozpoczynają wakacyjne działania

Data publikacji 30.06.2017

Z inicjatywy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka policjanci w całej Polsce rozpoczęli kampanię na rzecz bezpieczeństwa „ Kręci mnie bezpieczeństwo” Jednym z głównych jej założeń jest propagowanie bezpiecznych zachowań również w czasie wypoczynku. „Bezpieczne Wakacje” i „Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą” to główny temat spotkań sosnowieckich dzielnicowych z mieszkańcami miasta.

Dzieci, dorośli i seniorzy – wszyscy mieszkańcy miasta to adresaci kampanii zainicjowanej przez Ministra. Sosnowieccy policjanci, a przede wszystkim policjanci dzielnicowi przeprowadzają szereg spotkań z mieszkańcami– odwiedzali wszystkie sosnowieckie szkoły rozmawiając z uczniami przed wakacjami o bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku. Podczas festynów i imprez miejskich prowadzą działania profilaktyczne, docierając do setek osób wśród których propagują bezpieczne zachowania podczas podróży, wypoczynku czy bezpieczeństwa osób starszych. Ze szczególnym naciskiem promują bezpieczne zachowania podczas wypoczynku nad wodą. „ Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą” -kampania ma szczególne znaczenie, zważywszy zwiększającą się liczbę utonięć i wypadków do jakich wychodzi na akwenach i kąpieliskach miejskich w całym kraju. Ze swoimi działaniami dzielnicowi i policjanci ruchu drogowego w ostatnim czasie dotarli do :

Szkoły Podstawowej nr 35

Szkoły Podstawowej nr 18

Szkoły Podstawowej nr 16

Rodzinnych Ogródków Działkowych „Zagłębie”

Szkoły Podstawowej nr 23

Szkoły Podstawowej nr 6

Szkoły Podstawowej nr 13

Stowarzyszenia „ Dawcy Uśmiechu” na zorganizowany przez nich festyn rodzinny przy Pałacu Schoena

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35

Gimnazjum nr 17

W czasie spotkań uczestnicy zadawali wiele pytań, młodzi uczestnicy wspólnych zabaw otrzymali odblaski. Chętni licznie przystąpili do egzaminów na kartę rowerową.