Inauguracja dwóch nowych programów profilaktycznych - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Wiadomości

Inauguracja dwóch nowych programów profilaktycznych

Data publikacji 05.04.2017

W Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu miała miejsce uroczysta inauguracja dwóch nowych programów profilaktycznych. Odbyła się ona w obecności ks dr Grzegorza Kaszaka - Biskupa Diecezji Sosnowieckiej, Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu oraz przedstawicieli MOPS w Sosnowcu - głównych partnerów programów. Adresatami inicjatyw „ Nie tylko alkohol rodzi przemoc” i „ Kto się przezywa sam się tak nazywa” są uczniowie sosnowieckich szkół.

Celem obu programów jest zwiększanie świadomości i wrażliwości społecznej dzieci.

„ Nie tylko alkohol rodzi przemoc”, to program adresowany do młodzieży wszystkich klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsza edycja tego programu odbędzie się w okresie pomiędzy kwietniem a czerwcem, druga edycja planowana jest pomiędzy wrześniem a grudniem 2017 r. Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości młodzieży, uwrażliwienie i wyczulenie jej na problemy przemocy nie tylko domowej, ale również tej mającej miejsce w grupie rówieśniczej. Prowadzący będą ukazywać różne aspekty przemocy, modele zachowań i metody pomocy, z jaką możemy się zwrócić do osoby dotkniętej zjawiskiem. Zajęcia prowadzić będą policjanci i pracownicy MOPS, a ich forma niejako wymuszać będzie aktywny udział uczestników. Zgodnie z ideą programu przeprowadzony zostanie konkurs „ Komórkomania”. Młodzież, która będzie chciała w nim uczestniczyć, będzie musiała przedstawić krótki ( około 30 sekundowy) film dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe – za zajęcie I miejsca- kamerę cyfrową, za II miejsce - aparat fotograficzny, a za zajęcie III miejsca - głośnik bezprzewodowy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2017 ( dla I edycji programu) oraz w grudniu 2017 ( dla uczestników II edycji). Finał programu odbędzie się w Sali Widowskowo- Koncerotwej „ Muza” w Sosnowcu. Partnerami programu są Komenda Miejska Policji w Sosnowcu, Kuria Diecezjalna w Sosnowcu, MOPS w Sosnowcu oraz Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

„ Kto się przezywa sam się tak nazywa”, to program, którego adresatem są uczniowie wszystkich klas III sosnowieckich szkół podstawowych. Pierwsza edycja tego programu odbędzie się w okresie pomiędzy kwietniem a czerwcem, druga edycja planowana jest pomiędzy wrześniem a grudniem 2017 r. Głównym celem programu jest uwrażliwienie młodzieży na coraz częściej pojawiający się problem dotyczący wykluczenia społecznego i nietolerancji, u którego podstaw leżą różnice kulturowe, materialne, religijne oraz rasowe. Ma on również na celu wyczulenie i wykształcenie nawyku reagowania na przejawy stosowania przemocy rówieśniczej na jakimkolwiek tle. W ramach tego programu również przygotowano dla jego adresatów konkurs pod tytułem „ Inny nie znaczy gorszy” . Zadaniem jego uczestników będzie wykonanie maksymalnie dużej liczby materiałowych maskotek, zgodnie ze wzorem przekazanym przez KMP w Sosnowcu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2017 r dla pierwszej edycji programu, oraz w grudniu dla uczestników II edycji Programu. Maskotki zostaną przekazane do Caritas, domów dziecka, szpitali, oraz za pośrednictwem Kurii Diecezjalnej na misje zagraniczne. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe - nagrodą za zajęcie I miejsca będzie wycieczka całej klasy do Afrykarium i Oceanarium we Wrocławiu, uczestnik, który zajmie II miejsce będzie mógł udzielić uroczystej asysty piłkarzom Zagłębia Sosnowiec podczas wejścia na murawę w trakcie meczu, a uczestnicy, którzy uplasują się na III pozycji otrzymają vouchery na mecze MKS Będzin. Finał tego konkursu również będzie miał uroczystą oprawę - odbędzie się w czerwcu 2017 w Sali Widowiskowo-Koncertowej Muza w Sosnowcu.

Nowością w realizacji zajęć profilaktycznych jest fakt, że będą się one odbywać podczas lekcji katechezy w szkołach. Zarówno Wydział Oświaty, jak i przedstawiciele Kurii Diecezjalnej zgodnie stwierdzili, że tematyka i forma prowadzenia zajęć doskonale wpisują się w podstawę programową tego przedmiotu, a założenia programu zgodne są również z katolickim modelem wychowania i wartościami szerzonymi przez Kościół. Kuria Diecezjalna w Sosnowcu ufundowała również materiały dydaktyczne, które będą wykorzystywane podczas zajęć oraz część nagród w konkursach. Pozostałe przekazał Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec SA, MKS Będzin i Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Podczas inauguracji programów Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Dominik Łączyk wyraził swoje zadowolenie, że udało się nawiązać tak szeroką współpracę i otrzymać tak duże wsparcie od Kurii Diecezjalnej. Wyraził nadzieję, że zważywszy na skalę problemów pojawiających się wśród dzieci i młodzieży w dzisiejszej dobie posługiwania się mową nienawiści, uda się, dzięki wsparciu partnerów projektu, wprowadzić na stałe do kalendarza działań profilaktycznych tego typu przedsięwzięcia. Biskup diecezji sosnowieckiej ks dr Grzegorz Kaszak zapewnił, że tego typu działania, ukierunkowane na zmniejszanie skali zjawisk przemocy i wykluczenia zawsze spotkają się z pełnym wsparciem Kurii. Swoje zadowolenie z uczestnictwa w programie wyraziły również przedstawicielki MOPS w Sosnowcu, oraz Klubu Sportowego Zagłębie Sosnowiec SA.