Wiadomości

Dzielnicowi na debacie mieszkańców dzielnicy Klimontów

Data publikacji 20.03.2017

W miniony piątek w Sali Klubu Abstynentów „ Przebudzenie” przy ul. Dobrzańskiego 99 odbyła się debata mieszkańców dzielnicy Klimontów. Spotkanie prowadził Z-ca Komendanta Komisariatu Policji III w Sosnowcu podinsp. Tomasz Krasoń. Mieszkańcy, którzy przybyli na nie dość licznie, zadawali policjantom wiele pytań.

Podinsp. Tomasz Krasoń zaprezentował przybyłym informacje na temat stanu bezpieczeństwa dzielnicy Klimontów, główne cele i zasady nowej formuły służby dzielnicowych ”Dzielnicowy Bliżej Nas”. Naświetlił również podstawowe zalety i funkcjonalności Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda Dzielnicowi odpowiadali również na szereg pytań dotyczących konkretnych zagadnień i zjawisk zaobserwowanych przez mieszkańców na terenie rejonów, którymi się opiekują. Debata była okazją do wymiany sugestii i poznania punktu widzenia mieszkańców na zagadnienia związane z bezpieczeństwem ich dzielnicy. Zaprezentowano plan działań i spotkań na najbliższy czas.