Dzielnicowi bliżej Rady Dzielnicy - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Wiadomości

Dzielnicowi bliżej Rady Dzielnicy

Data publikacji 17.03.2017

W minioną środę sosnowieccy dzielnicowi z Komisariatu Policji IV wzięli udział w spotkaniu z członkami nowo powstałej Rady Dzielnicy Dańdówka. Spotkanie miało na celu uzgodnienie zakresu i form współpracy policjantów z Radą.

Rada Dzielnicy Dańdówka powstała niedawno i spotkanie miało na celu wypracowanie metod i form współpracy policjantów dzielnicowych z Radą. Przybyli przekazali mundurowym jakie problemy związane z bezpieczeństwem są najczęściej podnoszone przez mieszkańców dzielnicy. Spotkanie było okazją do zapoznania się z zakresem rejonów poszczególnych dzielnicowych i określenie ich roli podczas podejmowanych wspólnie planowanych działań. Obie strony zgodnie stwierdziły, że będzie ono przyczynkiem do dalszej owocnej współpracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.