Nowa strategia na nowy sezon piłkarski - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Wiadomości

Nowa strategia na nowy sezon piłkarski

Data publikacji 15.03.2017

Sosnowieccy policjanci planują działania na nowy sezon piłkarski. Rozpoczynające się właśnie rozgrywki każdorazowo będą zabezpieczane przez sosnowieckim mundurowych, tradycyjnie już wspieranych przez Oddziały Prewencji Policji w Katowicach. Zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa imprez masowych ma sprzyjać przyjęta właśnie nowa strategia podejmowanych działań.

Zabezpieczenie imprez masowych to jedno z kluczowych zadań pionu prewencji sosnowieckiej Komendy. Ważnym jest zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko samym uczestnikom czy widzom imprezy, ale również mieszkańcom zarówno terenów przyległych do miejsca ich organizacji, jak i tras, którędy przemieszczają się kibice. Bazując na doświadczeniach z lat ubiegłych, oraz mając na uwadze incydenty, do jakich dochodziło w poprzednim sezonie, Komendant Miejski Policji w Sosnowcu podjął decyzję o modyfikacji strategii zabezpieczenia tego właśnie szczególnego rodzaju imprez masowych jakimi są mecze piłkarskie rozgrywane na sosnowieckim Stadionie Ludowym. Większe, niż to miało miejsce w poprzednich sezonach, siły zostaną skierowane do trzymania pieczy nad porządkiem publicznym na terenach przyległych do imprezy masowej, a także przed i po zakończeniu jej trwania. Policjanci zadbają również w szczególny sposób o podróżnych korzystający ze środków komunikacji miejskiej, tak, by osoby z nich korzystające wspólnie z uczestnikami imprezy, nie czuły się zagrożone. Z analizy zdarzeń z lat poprzednich bowiem wynika, że w tych właśnie miejscach i czasie równie często dochodzi do zakłóceń porządku. Znaczna jest też ilość wykroczeń szczególnie uciążliwych, których dopuszczają się osoby przybyłe na mecze. Powzięta zmiana pozwoli zmniejszyć ryzyko ich popełniania, a tym samym lepiej zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców.