Z młodzieżą o cyberprzemocy - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Wiadomości

Z młodzieżą o cyberprzemocy

Data publikacji 16.03.2017

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, Technikum nr 3 ul. Wawel 1 kontynuują cykl spotkań profilaktycznych. Wczorajsze zajęcia poświęcone były funkcji nauczyciela w kontekście roli funkcjonariusza publicznego oraz problemowi cyberprzemocy.

Policjant z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii wczoraj kontynuował cykl spotkań profilaktycznych, kierowanych do sosnowieckiej młodzieży. Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pogłębili dzisiaj swoją wiedzę na temat roli funkcjonariusza publicznego. Dodatkowym problemem, który został poruszony na zajęciach był problem przemocy w internecie. Uczestnicy aktywnie zabierali głos podczas spotkania, a materiały w formie prezentacji tematycznej przygotowane przez Zespół Profilaktyków sosnowieckiej Policji, pomagały w kierowaniu dyskusją.