Wiadomości

Projekty pomysłem na profilaktykę bezpieczeństwa w Sosnowcu

Data publikacji 15.03.2017

Policjanci z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu zakończyli cykl spotkań poświęconych przygotowaniu dwóch projektów profilaktycznych do realizacji na przestrzeni 2017 roku. Ich adresatami są dzieci z klas trzecich szkół podstawowych oraz młodzież ponadgimnazjalna. Policyjne inicjatywy wsparło wiele podmiotów, w tym kluby sportowe oraz biskup ordynariusz diecezji sosnowieckiej.

Pierwszy z projektów pod nazwą "Nie tylko alkohol bije" skierowany jest do młodzieży z pierwszych klas ponadgimnazjalnych, a jego głównym celem jest zwrócenie uwagi młodych osób na złożony problem przemocy oraz wyposażenie w umiejętność podejmowania świadomej reakcji na zaobserwowane zjawisko. Drugi projekt skierowany jest do dzieci, uczniów klas trzecich szkoły podstawowej i obejmować będzie zgodnie z założeniem grupę ponad dwóch tysięcy uczestników, która pozna mechanizmy wykluczenia społecznego, nierówności i nietolerancji. Realizacja tych programów w celu ich uatrakcyjnienia wymagała współpracy i podjęcia wspólnych działań szeregu podmiotów funkcjonujących w przestrzeni miasta Sosnowca, w tym klubów sportowych Zagłębie Sosnowec SA oraz MKS Będzin. Realizację projektów umożliwią środki pozyskane z budżetu miasta Sosnowca, które będą przeznaczone na nagrody do konkursów podsumowujących obydwa projekty oraz dzięki wsparciu sponsorów, w tym Jego Ekscelencji Biskupa Diecezji Sosnowieckiej.