Problem przemocy w sieci - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Wiadomości

Problem przemocy w sieci

Data publikacji 15.03.2017

Wczoraj wieczorem młodzież z sosnowieckiej bursy szkolnej kolejny raz gościła przedstawiciela służb mundurowych. Funkcjonariusz z Zespołu ds Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi na problem dotyczący zjawiska cyberprzemocy w kontekście odpowiedzialności karnej nieletnich.

Podobnie jak w roku ubiegłym wychowankowie sosnowieckich szkół, głównie młodzi sportowcy mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat zjawiska cyberprzemocy i odpowiedzialności karnej osób nieletnich. Zjawisko cyberprzemocy to jeden z częściej popełnianych czynów karalnych. Genezy często możne upatrywać – jak sami młodzi ludzie wskazują podczas prowadzonych na zajęciach dyskusji – w niewiedzy i nieświadomości popełniania przestępstwa. Zajęcia przeprowadzone zostały w oparciu o materiał filmowy przedstawiający autentyczną historię klasy gimnazjalnej. Wychowawczy trzydziestoosobowej grupy wychowanków  szkolnej bursy już zapowiedzieli kontynuację współpracy wychowawczej z sosnowiecką Policją.