Nieletni wandale - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Wiadomości

Nieletni wandale

Data publikacji 14.02.2017

Sosnowieccy policjanci zwalczający przestępczość nieletnich zakończyli sprawę dotyczącą szeregu aktów wandalizmu dokonywanych od 2014 roku na terenie całego miasta przez grupę nastolatków. Elewacje budynków, przedmioty i pojazdy użyteczności publicznej były celem ich niszczycielskiej działalności. Do sosnowieckiego Sądu trafiły materiały opisujące aż 50 tego rodzaju zdarzeń, dokonanych przez grupę złożoną z 9 osób.

9 nieletnich to grupa złożona z 6 dziewcząt i 3 chłopców w wieku od 14 do 17 lat. W materiałach skierowanych do sosnowieckiego Sądu znalazły się dokładne opisy aż 50 czynów zniszczenia mienia. W każdym opisanym przypadku straty wahały się od kilkuset aż do kilku tysięcy złotych. Napisy i uszkodzenia na murach, elewacjach, pojazdach i przedmiotach użyteczności publicznej- tak wyglądały „ dokonania” grupy. Wszyscy jej członkowie to osoby doskonale znane policjantom- w przeszłości orzekano wobec nich już różnego rodzaju środki wychowawcze. Teraz o ich dalszym losie zadecyduje sąd orzekający w sprawach nieletnich.