Wiadomości

Sosnowieccy policjanci rozpoczęli kontrole miejsc, gdzie przebywają bezdomni.

24.10.2016    Sosnowiec

Wzorem lat ubiegłych policjanci z Sosnowca rozpoczęli działania mające na celu dotarcie do wszystkich znanych im miejsc, w których gromadzą się bezdomni. Kontrolują piwnice, opuszczone budynki, garaże, altany działkowe- słowem wszystkie znane im punkty, w których mają zwyczaj przebywać osoby bez dachu nad głową. Są to najczęściej miejsca bez elektryczności, wody, a przede wszystkim- ogrzewania, co zważywszy nadciągające ochłodzenie może być niebezpieczne dla przebywających tam osób.

Funkcjonariusze będą informować zastane w tych miejscach osoby o możliwościach uzyskania schronienia w placówkach do tego przeznaczonych na terenie naszego miasta. Doświadczenia lat poprzednich wykazały bowiem, że niskie temperatury w okresie jesienno-zimowym stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia pozbawionych dachu nad głową. Każdego roku odnotowuje się znaczną liczbę zgonów spowodowanych wychłodzeniem organizmu. Warto więc zainteresować się bezdomnymi szczególnie w tym ciężkim dla nich okresie. W sytuacjach kiedy dochodzi do zagrożenia życia i zdrowia wystarczy powiadomić odpowiednie służby, które podejmą działania i doprowadzą ich do miejsc, w których otrzymają oni niezbędną pomoc. W związku ze zbliżającym się okresem zimowym prośmy o informowanie wszystkich osób przebywających na klatkach schodowych, poddaszach, piwnicach, dworcach PKP o możliwości uzyskania pomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ulicy Mościckiego 14, telefon 32 368 06 01 wew. 617, 32 368 06 17. Prosimy również mieszkańców naszego miasta, o przekazywanie swoim dzielnicowym informacji o znanych sobie miejscach, gdzie przebywają bezdomni.

POMOC BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM - informację o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia uzyskasz dzwoniąc z telefonu stacjonarnego na całodobowy bezpłatny numer

0 800 100 022

W sytuacjach zagrożenia dzwoń po pomoc na numery alarmowe:

997 - POLICJA

986 - STRAŻ MIEJSKA

112 - SŁUŻBY RATOWNICZE

Osoby bezdomne z terenu miasta Sosnowca mogą uzyskać schronienie w:

Ośrodku Opiekuńczym dla Bezdomnych w Sosnowcu przy ulicy Piotrkowskiej 19 tel. 32 294 70 52

Noclegowni Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu przy ulicy Kaliskiej 25 tel. 32 266 22 26

Ogrzewalni przy ulicy Piotrkowskiej 23 tel. 501 358 211