KOMUNIKAT KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SOSNOWCU - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Wiadomości

KOMUNIKAT KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SOSNOWCU

Data publikacji 12.12.2016

W celu ułatwienia kontaktu z petentami Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, którymi są także osoby niesłyszące lub niedosłyszące mające trudności w komunikowaniu się, Komenda Miejska Policji w Sosnowcu, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243 ze zmianami) wyszła na przeciw oczekiwaniom osób uprawnionych.

INFORMUJEMY

że osoby niesłyszące i niedosłyszące mające trudności w komunikowaniu się, chcąc skorzystać z usług Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu mają prawo:

1. skorzystać z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby przybranej podczas załatwiania swoich spraw w naszej komendzie.

 

2. do wskazania wybranej metody komunikowania się ( PJM, SJM, SKOGN ) na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko osoby zainteresowanej,

- propozycję terminu,

- krótkie określenie sprawy,

- kontakt zwrotny (adres zwrotny), na który zostanie nadesłana informacja, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

 

3. do skorzystania podczas obsługi w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, takiej, która ukończyła 16 lat i została przez nią  wybrana w celu ułatwienia porozumienia oraz udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182.poz. 1228)

 

4. do udostępnienia na własny wniosek, zgodnie z przepisami prawa dokumentów niezbędne do załatwienia sprawy.

 

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.(Dz.U.z 2011r.nr 127,poz.721 z póżn. zm.)

 

 

Jednocześnie w celu skontaktowania się z nami prosimy o wybranie najbardziej wygodnej dla Państwa formy kontaktu:
 

Komendant Miejski Policji:

Mail:
komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

Oficer Prasowy:

Telefon:
+48 798-030-203
SMS:
+48 798-030-203
MMS:
+48 798-030-203


Fax:
32 29-61-244


Mail:
rzecznik@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

Oficer Dyżurny:

Telefon:
+48 798-030-195, 32-296-12-00, 32-296-12-66, 32-296-12-55
SMS:
+48
798-030-195
MMS:
+48
798-030-195


Fax:
32 296-12-44


Mail:
dyzurny@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

Ładowanie odtwarzacza...