Ogłoszenia

Zaświadczenia dotyczące kradzieży pojazdu i tablic rejestracyjnych

Informacja dotycząca wydawanych zaświadczeń przez Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu oraz Komendantów Komisariatów Policji I – V w Sosnowcu, które potwierdzają fakt zgłoszenia kradzieży pojazdu oraz kradzieży tablic rejestracyjnych pojazdu.

Informacje oraz wzory wniosków znajdują się w poniższych załącznikach: