Kierownictwo KMP i KP w Sosnowcu. - Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Kierownictwo

Kierownictwo KMP i KP w Sosnowcu.

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

p.o. mł. insp. mgr Tomasz KŁOSOWICZ

sekretariat komendanta

tel. +48 47 8521  212
fax +48 47 8521  214

komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl


Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu
-------------------------------------------------


Zastępca Komendanta Miejskiego Policji

mł.insp. mgr Mariusz ŁABĘDZKI
 


 

 

 Przyjęcia interesantów przez Komendanta
i jego Zastępców w sprawach skarg i wniosków

w każdy poniedziałek roboczy w godzinach 15.00 - 18.00

 

 

 


--------------------------------------------------------------------------------

Wydział  Prewencji KMP w Sosnowcu
 

Naczelnik  podinsp.  mgr  Tomasz WOLDON

Z-ca Naczelnika  asp.szt. mgr Przemysław DĄBROWSKI

Z-ca Naczelnika mł. asp. mgr Mateusz CISZEWSKI

sekretariat +48 47 8521  260

fax +48 47 8521  264

prewencja@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 
 
--------------------------------------------------------------------------------

Wydział  Ruchu Drogowego KMP w Sosnowcu

Naczelnik - p.o. podkom. mgr Marcin PRASAŁEK

Z-ca Naczelnika - p.o. asp.szt. mgr Piotr BUŁA

sekretariat tel. +48 47 8521 290

fax +48 47 8521  294

rd@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 
--------------------------------------------------------------------------------

Wydział  Kryminalny KMP w Sosnowcu

Naczelnik  kom. mgr Dariusz KALARUS

Z-ca Naczelnika - p.o. kom. mgr Piotr SOBCZYK

sekretariat tel. +48 47 8521 280

fax +48 47 8521 284

kryminalny@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

-------------------------------------------------------------------------------

Wydział  dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Sosnowcu

Naczelnik  podkom. mgr Oskar BIL

Z-ca Naczelnika nadkom. mgr Edyta KOMARNICKA

sekretariat tel. +48 47 8521 380

ppm@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Wydział  dw. z Przestępczością Gospodarczą
KMP w Sosnowcu


Naczelnik  podinsp. Mirosław BAJENA

Z-ca Naczelnika  podkom. mgr Aneta ANDRZEJEWSKA 

sekretariat tel. +48 47 8521 270
fax  +48 47 8521 274


pg@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 
--------------------------------------------------------------------------------

Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Sosnowcu

Ekspert Koordynator nadkom. mgr Jacek AMROZY

tel. +48 47 8521 373

 kadry@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

--------------------------------------------------------------------------------

Zespół Techniki Kryminalistycznej KMP w Sosnowcu

Specjalista Koordynator asp.szt. Jarosław UTRACKI

tel. +48 47 8521 285

techkrym@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

--------------------------------------------------------------------------------

Pełnomocnik Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu

ds. Ochrony Informacji Niejawnych

specjalista koordynator podkom.  mgr Bartosz KOZIEŁ

tel. +48 47 8521 216

oin@sosnowiec.ka.policja.gov.pl


--------------------------------------------------------------------------------

Zespół Teleinformatyki

KMP w Sosnowcu

specjalista koordynator podkom. mgr Łukasz BRATEK

tel. +48 47 8521  245

teleinformatyka@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 
--------------------------------------------------------------------------------

Zespół Prezydialny KMP w Sosnowcu

specjalista koordynator Dorota PRZESZŁOWSKA-SŁOMA

tel. +48 47 8521 212

fax +48 47 8521 214

komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl


--------------------------------------------------------------------------------

Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w Sosnowcu

st. specjalista koordynator Mirosława WAWROWSKA

tel. +48 47 8521 365

fax +48 47 8521 364

 finanse-zaopat@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

--------------------------------------------------------------------------------

Zespół d/s Kontroli

Ekspert Koordynator kom. mgr Mirosław LISTEWNIK

tel +48 47 8521 375

 kontrola@sosnowiec.ka.policja.gov.pl  
--------------------------------------------------------------------------------

Komisariat Policji I w Sosnowcu

Komendant  nadkom. mgr Grzegorz KOZERA

Zastępca Komendanta  nadkom mgr Piotr BAŃKA

tel.  +48 47 8520 100

fax  +48 47 8520 114

kp1@sosnowiec.ka.policja.gov.pl


--------------------------------------------------------------------------------

Komisariat Policji II w Sosnowcu


Komendant p.o. kom. mgr Krzysztof BAJERA

Zastępca Komendanta p.o.nadkom. mgr Aleksander OPIEŁKA

tel. +48 47 8520 200

fax +48 47 8520 214

kp2@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

  

--------------------------------------------------------------------------------

Komisariat Policji III w Sosnowcu


Komendant podinsp. mgr Krzysztof SZYMANEK

Zastępca Komendanta p.o. podkom. mgr Kryspin ZAWADA

tel. +48 47 8520 300

fax +48 47 8520 314

kp3@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Komisariat Policji IV w Sosnowcu


Komendant podinsp. mgr Dariusz KAPAŁA

Zastępca Komendanta podkom. mgr Rafał Buras

tel. +48 47 8520 400

fax +48 47 8520 414

kp4@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 
--------------------------------------------------------------------------------

Komisariat Policji V w Sosnowcu

 

Komendant  nadkom. mgr Wojciech BIEŃ

Zastępca Komendanta p.o. podkom.mgr Rafał Struski

tel. +48 47 8520 500

fax +48 47 8520 514

kp5@sosnowiec.ka.policja.gov.pl