Kierownictwo KMP i KP w Sosnowcu. - Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Kierownictwo

Kierownictwo KMP i KP w Sosnowcu.

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu

insp. mgr Dominik ŁĄCZYK

sekretariat komendanta

tel. 32 2961 212
fax 32 2961 214

komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl


Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu
mł. insp. mgr Tomasz KŁOSOWICZ


Zastępca Komendanta Miejskiego Policji

mł.insp. mgr Mariusz ŁABĘDZKI
 


 

 

 Przyjęcia interesantów przez Komendanta
i jego Zastępców w sprawach skarg i wniosków

w każdy poniedziałek roboczy w godzinach 15.00 - 18.00

 

 

 


--------------------------------------------------------------------------------

Wydział  Prewencji KMP w Sosnowcu
 

Naczelnik  podinsp.  mgr  Tomasz WOLDON

Z-ca Naczelnika  mł. asp. mgr Rafał BURAS

Z-ca Naczelnika p.o. mł. asp. Mateusz CISZEWSKI

sekretariat 32 2961 260

fax 32 2961 264

prewencja@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 
 
--------------------------------------------------------------------------------

Wydział  Ruchu Drogowego KMP w Sosnowcu

Naczelnik -podinsp. Monika FRANCIKOWSKA

Z-ca Naczelnika - podkom. mgr Marcin PRASAŁEK

sekretariat tel. 32 2961 290

fax 32 2961 294

rd@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 
--------------------------------------------------------------------------------

Wydział  Kryminalny KMP w Sosnowcu

Naczelnik  kom. mgr Dariusz KALARUS

Z-ca Naczelnika - nadkom. mgr Edyta KOMARNICKA

sekretariat tel. 32 2961 280

fax 32 2961  284

kryminalny@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

-------------------------------------------------------------------------------

Wydział  dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Sosnowcu

Naczelnik  asp. szt. Rafał BAREŁA 

Z-ca Naczelnika  podkom. mgr Oskar BIL

sekretariat tel. 32 2961 380

ppm@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Wydział  dw. z Przestępczością Gospodarczą
KMP w Sosnowcu


Naczelnik  podinsp. Mirosław BAJENA

Z-ca Naczelnika  podkom. mgr Aneta ANDRZEJEWSKA 

sekretariat tel. 32 2961 270
fax  32 2961 274


pg@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 
--------------------------------------------------------------------------------

Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Sosnowcu

Ekspert Koordynator nadkom. mgr Jacek AMROZY

tel. 32 2961 373

 kadry@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

--------------------------------------------------------------------------------

Zespół Techniki Kryminalistycznej KMP w Sosnowcu

Specjalista Koordynator asp.szt. Tomasz SAP

tel. 32-2961285

techkrym@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

--------------------------------------------------------------------------------

Pełnomocnik Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu

ds. Ochrony Informacji Niejawnych

specjalista koordynator asp. szt. Włodzimierz DĘBSKI

tel. 32 2961 216

oin@sosnowiec.ka.policja.gov.pl


--------------------------------------------------------------------------------

Zespół Teleinformatyki

KMP w Sosnowcu

specjalista koordynator mł.asp. mgr Łukasz BRATEK

tel. 32 2961 245

teleinformatyka@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 
--------------------------------------------------------------------------------

Zespół Prezydialny KMP w Sosnowcu

specjalista koordynator Dorota PRZESZŁOWSKA-SŁOMA

tel. 32 2961 212

fax 32 2961 214

komendant@sosnowiec.ka.policja.gov.pl


--------------------------------------------------------------------------------

Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w Sosnowcu

st. specjalista koordynator Mirosława WAWROWSKA

tel. 32 2961 365

fax 32 2961 364

 finanse-zaopat@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

--------------------------------------------------------------------------------

Zespół d/s Kontroli

Ekspert Koordynator nadkom. mgr Mirosław LISTEWNIK

tel 32 2961 375

 kontrola@sosnowiec.ka.policja.gov.pl  
--------------------------------------------------------------------------------

Komisariat Policji I w Sosnowcu

Komendant  nadkom. mgr Grzegorz KOZERA

Zastępca Komendanta  nadkom mgr Piotr BAŃKA

tel.  32 2691 100

fax  32 2691 114

kp1@sosnowiec.ka.policja.gov.pl


--------------------------------------------------------------------------------

Komisariat Policji II w Sosnowcu


Komendant mł. insp. mgr Arkadiusz STĘPIEŃ

Zastępca Komendanta nadkom. mgr Aleksander OPIEŁKA

tel. 32 2961 410

fax 32 2961 414

kp2@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

  

--------------------------------------------------------------------------------

Komisariat Policji III w Sosnowcu


Komendant podinsp. mgr Krzysztof SZYMANEK

Zastępca Komendanta kom. mgr Krzysztof BAJERA

tel. 32 2691 300

fax 32 2691 314

kp3@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Komisariat Policji IV w Sosnowcu


Komendant p.o. podinsp. Dariusz KAPAŁA

Zastępca Komendanta -------------------------------

tel. 32 2962 400

fax 32 2962 414

kp4@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

 
--------------------------------------------------------------------------------

Komisariat Policji V w Sosnowcu

 

Komendant  nadkom. mgr Wojciech BIEŃ

Zastępca Komendanta  podkom. mgr Piotr SOBCZYK

tel. 32 2691 500

fax 32 2691 514

kp5@sosnowiec.ka.policja.gov.pl