Współpraca mundurowych - Informacje - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Informacje

Współpraca mundurowych

Dzisiaj w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu podpisane zostało Porozumienie w sprawie objęcia patronatem klas mundurowych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu. Partnerzy podpisujący dokument to Komendant Miejski Policji w Sosnowcu, insp. Dominik Łączyk oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu mgr Tomasz Pawłowski.

Dzisiaj w południe zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Miejskim Policji w Sosnowcu a Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu. Obaj partnerzy mają na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz kształtowania wśród młodzieży szkolnej świadomości prawnej oraz edukacji obywatelskiej. Wspólne działanie w zakresie edukacji, wzajemne wspieranie się i promowanie inicjatyw zmierzających do upowszechnienia wśród młodzieży szkolnej tradycji Policji, wspólne działania związane z organizacją i realizacją przedsięwzięć profilaktycznych to tylko kilka z punktów podpisanego porozumienia. Nadrzędną bowiem rolą Policji – największej formacji mundurowej w Polsce-, jest służba społeczeństwu. Służba zarówno poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i poszanowania praw, jak i poprzez propagowanie pozytywnych postaw i zachowań wśród młodych ludzi. Dzisiejsze porozumienie pomiędzy sosnowiecką placówką oświatową i sosnowiecką jednostką Policji realizuje kolejny etap w kierunku współpracy Policji z młodzieżą.