Działania Edward na ulicach Sosnowca - Profilaktyka ruch drogowy - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Profilaktyka ruch drogowy

Działania Edward na ulicach Sosnowca

Akcja EDWARD ( czyli European Day Without A Road Death) promuje „wizję zero” przyjętą w wielu krajach europejskich, czyli ZERO śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Europie w dniu 19 września br. W akcji chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi na powszechny problem, jakim jest duża liczba osób, która codziennie traci życie i zdrowie w wypadkach drogowych.

“Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach” (European Day Without A Road Death – Edward) organizowany jest przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego - TISPOL, we współpracy z krajami członkowskimi. Polska Policja od kilkunastu lat jest członkiem TISPOL-u, co pozwala na aktywny udział polskich policjantów ruchu drogowego zarówno w projektach szkoleniowych, kontrolnych działaniach wzmożonych, jak również na bieżącą wymianę doświadczeń w obszarze ruchu drogowego.

Głównymi celami działań Edward są:

  • podniesienie świadomości dotyczącej nadal aktualnego problemu, jakim jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz wypadki z udziałem osób rannych lub zabitych na drogach Europy;
  • ponowne skierowanie uwagi podmiotów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na prowadzenie skutecznych działań niezbędnych do osiągnięcia celu Europy 2020, tzn. zmniejszenia o połowę łącznej liczby ofiar śmiertelnych wypadków w Unii Europejskiej do 2020 r. w stosunku do 2010 r., kiedy to zginęło na drogach 31.500 osób;
  • pokazanie wartości, jaką mają ustanowione cele dla państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • zaprezentowanie możliwości znacznego zredukowania liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach drogowych płynących ze współpracy różnych sektorów i podmiotów.

Powyższa inicjatywa została poparta m.in. przez Komisję Europejską, Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC), Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wielkiej Brytanii oraz Policje ruchu drogowego wszystkich państw, będących członkami TISPOL. Na stronie TISPOL dnia następnego będzie można śledzić informacje o wypadkach śmiertelnych, do których doszło w tym dniu na drogach całej Europy.

Sosnowieccy policjanci promowali akcję już na długo przed dniem wczorajszym. Podczas szeregu spotkań profilaktycznych, odbywających się, z nastaniem roku szkolnego niemal codziennie, zwracali uwagę na problem rosnącej liczby zdarzeń drogowych. Na ulicach naszego miasta prowadzono wzmożone kontrole, do których to działań zostały skierowane maksymalne siły. Kontrolowani kierowcy otrzymywali od policjantów zapachy samochodowe z logo akcji. Szczególnie intensywne działania prowadzone były w rejonie ulicy Orląt Lwowskich i w pobliżu nowego, interaktywnego przejścia dla pieszych na ulicy Wawel.