Debata z mieszkańcami dzielnicy MACZKI - 2017 Rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

2017 Rok pieszego

Debata z mieszkańcami dzielnicy MACZKI

W siedzibie Miejskiego Klubu Maczki przy ul. Krakowskiej 26 odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendanta i dzielnicowych Komisariatu Policji V. „ Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ”- pod takim hasłem organizowane są wszystkie tego rodzaju debaty i można zaobserwować, że mieszkańcy naprawdę uwierzyli w to, że mogą mieć wpływ na rodzaj części podejmowanych przez Policję działań.

Identyfikacja potrzeb i zagrożeń, poglądy na rodzaj podejmowanych i koniecznych działań, konfrontacja oczekiwań z dostępnymi możliwościami- to wszystko zagadnienia poruszane podczas debat społecznych. Coraz chętniej i liczniej mieszkańcy różnych dzielnic uczestniczą w tych spotkaniach, podczas których omawiane są bieżące problemy i zagrożenia oraz przedstawiane propozycje ich rozwiązania. Na debacie z Komendantem Komisariatu Policji V i dzielnicowymi z rejonu dzielnicy Maczki spotkali się mieszkańcy dzielnicy. Obecni byli funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Sosnowcu, radni dzielnicy, funkcjonariusze Straży Miejskiej, reprezentanci oświaty i mieszkańcy Maczek. Przybyłym przedstawiono informacje o poszczególnych rejonach dzielnicy i występujących w nich zagrożeniach. Policjanci naświetlili główne założenia nowej formuły pracy dzielnicowych, przybliżyli funkcjonalności aplikacji Moja Komenda i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przedstawiono także przybyłym jak poręcznym narzędziem może być komunikacja z sosnowieckimi dzielnicowymi za pośrednictwem aplikacji WhatsApp. Oczywiście nie zabrakło również merytorycznej dyskusji o zgłoszonych przez mieszkańców problemach i sposobach ich rozwiązania. Poruszono problem bezpieczeństwa osób starszych we wszystkich jego aspektach. Od policjantów z Ruchu Drogowego przybyli otrzymali odblaski.