2017 Rok pieszego

Sosnowieccy policjanci na rzecz bezpieczeństwa pieszych

Sosnowieccy policjanci podczas działań „ Kontrola Drogowa-Pieszy” rozdawali mieszkańcom miasta odblaski. To element, który w nadchodzącym trudnym okresie może zwiększyć nasze bezpieczeństwo, a nawet w niektórych sytuacjach uratować życie. Dlatego kolejny raz mundurowi przypominali mieszkańcom o ich codziennym używaniu rozdając im kamizelki i elementy odblaskowe.

Uświadamianie, pouczanie, a w skrajnych wypadkach karanie mandatami, to sposoby wpłynięcia na świadomość uczestników ruchu drogowego. W ramach prowadzonych działań policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zwracali szczególną uwagę na zachowanie pieszych, wielu z nich podarowali elementy odblaskowe usiłując wyjaśnić dlaczego tak ważne jest ich stałe używanie. Do najczęściej popełnianych przez mieszkańców naszego miasta wykroczeń zaliczono przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych oraz pokonywanie przejść na czerwonym świetle. Wzmożone działania doprowadziły do ukarania mandatami karnymi aż 13 pieszych, którzy dopuścili się rażących naruszeń przepisów prawa ruchu drogowego. Pieszy, który zdecydował się pokonać przejście na czerwonym świetle zmuszony był zapłacić mandat. Równie surowo traktowano tych, którzy przechodzili jezdnię w miejscu niedozwolonym. Równie surowo karano kierowców, którzy nie stosowali się do przepisów, a ich wykroczenia w szczególny sposób mogły wpływać na bezpieczeństwo pieszych- mandatami ukarano aż 30 kierujących pojazdami, w dwóch przypadkach sporządzono materiały do Sądu z wnioskiem o ukaranie. Szereg pieszych i kierujących usłyszało przyjęło policyjne pouczenia.

APELUJEMY do świadomości pieszych i prosimy o rozwagę na drodze. Bezpośrednie wtargnięcie na jezdnię w miejscu niedozwolonym, w którym kierowcy w żaden sposób nie są przygotowani na obecność pieszego na drodze to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych i tragicznych skutków dla nierozważnego pieszego. Podobnie ostrożnym należy być także na oznakowanych przejściach dla pieszych, w szczególności w warunkach znacznie ograniczonej opadami czy mgłą widoczności. Pamiętajmy również, że w okresie jesienno-zimowym, ubrani najczęściej w ciemną odzież, po zmroku nawet w mieście możemy być słabo widoczni, dlatego warto nosić elementy odblaskowe przyczepione do torebek lub założone na odzież, także w terenie zabudowanym.