Policjanci w Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu - 2016 Rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

2016 Rok pieszego

Policjanci w Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu

W szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu odbył się konkurs Ekologiczno- Techniczny dla uczniów. Jego uczestnicy mieli okazję wykazać się wiedzą na temat ochrony środowiska i zaprezentować wykonane przez siebie kreacje, pojazdy lub modele robotów wykonanych wyłącznie z materiałów przeznaczonych do recyklingu. Jednym z elementów konkursu był test wiedzy o pierwszeństwie na skrzyżowaniach. Makiety skrzyżowań oczywiście również wykonano z surowców wtórnych.

Sosnowieccy policjanci kontynuują działania profilaktyczne ukierunkowane na pogłębianie wiedzy z zakresu ruchu drogowego i bezpieczeństwa wśród młodych mieszkańców naszego miasta. Wielokrotnie już brali udział w charakterze arbitrów podczas konkursów traktujących na temat przepisów ruchu drogowego. Tak było i tym razem. Elementem odróżniającym jednak konkurs od innych było to, że przeprowadzono go z użyciem makiet, które własnoręcznie wykonali jego uczestnicy używając do tego celu tylko i wyłącznie materiałów przeznaczonych do recyklingu. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego.  W trakcie rozmów z młodzieżą policjanci szczególny nacisk kładli na koniecznosc używania elementów odblaskowych po zmroku. W trakcie spotkania wszyscy jego uczestnicy otrzymali od sponsora kamizelki odblaskowe. Spotkanie przeprowadzono w ramach kamapnii  "Rok Pieszego" , " Daj Znak" i "Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie".