„Raz, dwa trzy bezpieczny bądź i Ty” - 2016 Rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

2016 Rok pieszego

„Raz, dwa trzy bezpieczny bądź i Ty”

Policjanci drogówki z komendy w Sosnowu i komendy wojewódzkiej oraz pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, zorganizowali wspólne działania profilaktyczne. Połączone one zostały z konkursem „ Raz, dwa, trzy bezpieczny bądź i Ty”. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 39 przy ul. Lubelskiej w Sosnowcu.

W trakcie trwania konkursu dzieci biorące w nim udział mogły się zmierzyć w konkurencjach z zakresu wiedzy i umiejętności z zakresu ruchu drogowego. Pozostali najmłodsi mieli okazję spróbować swoich umiejętności w symulatorze jazdy samochodem, czy też z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Policjanci przeprowadzili także spotkanie z dziećmi, podczas którego najmłodsi mogli pochwalić się posiadaną wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego. Szczególny nacisk podczas prowadzonych rozmów policjanci kładli na zasady i dobre praktyki związane z używaniem odblasków, jako elementu, który w bardzo znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo pieszego na drodze - tak w mieście, jak i poza obszarem zabudowanym. W trakcie działań uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 39, będącej gospodarzem spotkania, przedstawili także krótki program artystyczny, który znacznie uatrakcyjnił przedsięwzięcie.