Bezpieczna Droga do Szkoły na ulicach Sosnowca - 2015 Rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

2015 Rok pieszego

Bezpieczna Droga do Szkoły na ulicach Sosnowca

1 września- doniosła data dla każdego ucznia i nauczyciela. Największe wydarzenie stanowi dla szkolnych debiutantów- najmłodszych , którzy do szkoły pójdą po raz pierwszy. Oni właśnie są szczególnym adresatem działań „ Bezpieczna Droga do Szkoły” , które dzisiaj rozpoczęły się w naszym mieście.

W ramach działań policjanci już kilka dni temu skontrolowali czy oznakowanie drogowe ulic, przejść dla pieszych, w pobliżu szkół i placówek oświatowych jest właściwe. Przez najbliższe dni w tych właśnie rejonach zwracać będą szczególną uwagę na przestrzeganie przez kierujących ograniczeń prędkości, obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa oraz zasad przewozu najmłodszych. Będą kontrolować osoby zajmujące się transportem dzieci ( kierowców gimbusów i innych pojazdów ) pod kątem trzeźwości i posiadania stosownych uprawnień. Szczególną uwagę będą też zwracać na przestrzeganie przepisów przez osoby piesze. Nasi najmłodsi uczniowie zostaną otoczeni szczególną opieką. Każdy pierwszak, podczas spotkań prowadzonych przez policjantów, zostanie  zapoznany z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze. Działania potrwają do piątku 4 września .