Bezpieczna droga do szkoły 2015 - 2015 Rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

2015 Rok pieszego

Bezpieczna droga do szkoły 2015

Wciąż trwają działania w ramach policyjnej akcji Bezpieczna droga do szkoły. W dniach 1-4 września b.r prowadzono wzmożone kontrole w rejonach szkół mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego. Nadal odbywają się spotkania z najmłodszymi prezentujące im zasady bezpiecznego zachowania się na drodze.

Dotychczas policjanci przeprowadzili już 84 pogadanki, w których uczestniczyło łącznie 1740 dzieci. W najbliższych dniach cykl spotkań z najmłodszymi zostanie dopełniony. Wszyscy uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej na spotkaniach z policjantem poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Ponadto prowadzone są również spotkania z pedagogami szkolnymi. W ich trakcie funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na przepisy obowiązujące w zakresie samodzielnego poruszania się po drodze przez najmłodszych uczniów- przypominają, że dzieci poniżej siódmego roku życia mogą poruszać się po drodze wyłącznie z opiekunem- osobą dorosłą lub dzieckiem, które ukończyło lat 10.