Bezpieczne ferie - 2014 rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

2014 rok pieszego

Bezpieczne ferie

„Sznupek radzi” to jeden z filmów profilaktycznych używanych podczas policyjnych spotkań z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego w Sosnowcu. Policjant zajmujący się profilaktyką tym razem odwiedził Zespół Szkół Specjalnych przy ulicy Frańciszkańskiej. Po zakończonych zajęciach wszystkim uczestnikom rozdano odblaskowe elementy zwracające uwagę kierowcy na pieszego poruszającego się przy drodze.

Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego sosnowieckiej Policji przeprowadził zajęcia dla blisko 100-osobowej grupy dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Sosnowcu. Podczas spotkania zaprezentowany został film profilaktyczny z udziałem śląskiej policyjnej maskotki, która także uatrakcyjniła spotkanie ze stróżem prawa. Temat profilaktycznego spotkania obejmował ogólne zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusz poruszył zagadnienia dotyczące

  • wyboru bezpiecznych miejsc do zimowej zabawy,
  • zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego,
  • konieczności zapinania pasów bezpieczeństwa
  • konieczności stosowania przez pieszych i rowerzystów elementów odblaskowych.

Na koniec spotkania wszystkim uczestnikom prelekcji rozdane zostały elementy odblaskowe zwracające uwagę kierowcy na pieszego.