Profilaktyka dla Kubusia Puchatka - 2013 rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

2013 rok pieszego

Profilaktyka dla Kubusia Puchatka

7 października 2013 roku policjant Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla dzieci przedszkolnych z Przedszkola Kubusia Puchatka z ulicy Tuwima w Sosnowcu.

7 października 2013 roku policjant Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla dzieci przedszkolnych z Przedszkola Kubusia Puchatka z ulicy Tuwima w Sosnowcu.

 

W trakcie spotkania z najmłodszymi policjant przedstawił dzieciom miejsca bezpieczne do przechodzenia przez jezdnię, zachowanie podczas przechodzenia przez jezdnię, stosowanie elementów odblaskowych, miejsca bezpiecznych zabaw i zagrożenia z zabaw w miejscach niebezpiecznych. Policjant przedstawił zalety i konieczność zapinania pasów bezpieczeństwa. W trakcie spotkania omówiono także sytuacje spotkania z nieznajomymi, jak równieżzachowanie wobec psów.