Brałeś ? Nie jedź ! Planuj powrót" - Profilaktyka - Prewencja - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Profilaktyka - Prewencja

Brałeś ? Nie jedź ! Planuj powrót"

Sosnowieccy policjanci włączyli się w realizację założeń kampanii „A Ty jak wracasz do domu”, której głównym celem jest zainspirowanie młodych ludzi do planowania bezpiecznych powrotów z imprez. Planowane działania mają objąć swym zasięgiem kilka płaszczyzn działania, a co za tym idzie skierowany będzie do różnych odbiorców. Omawiane działania prowadzone zostaną w czerwcu bieżącego roku. Pierwszym krokiem w ramach realizacji przedmiotowej tematyki był cykl spotkań z młodzieżą ponadgimnazjalną, podczas których funkcjonariusz Policji omawiał zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną dotyczącą zarówno posiadania substancji psychoaktywnych jak również konsekwencji związanych z prowadzeniem pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu oraz narkotyków. Wybór tej grupy odbiorców podyktowany jest wieloma czynnikami, między innymi dlatego, że uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wchodzą w wiek, w którym w pełni będą odpowiadali za swoje czynny w świetle przepisów prawa. Ponadto zarówno osoby uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci są największą grupą osób biorących udział w różnego rodzaju imprezach, podczas których nie brakuje również różnego rodzaju używek zarówno tych bardziej lub mniej legalnych. Dlatego też bardzo istotne jest aby wspomniani młodzi ludzie mieli świadomość, aby nie wsiadać za kierownicę pod wpływem tych środków oraz jakie konsekwencję pociąga za sobą takie zachowanie. Dodatkowo uczestnikom spotkań przekazano gadżety zawierające hasła związane z realizowaną kampanią.

 

Drugim kierunkiem działań było nawiązanie współpracy z lokalami rozrywkowymi z terenu miasta. Szefostwo wymienionych poniżej  lokali wyrazili chęć włączenia się w realizację kampanii. Klub studencki „Farmacon”, klub muzyczny „Underground” , Club „Passe” ,Pub „Minimum”. Właściciele i kierownicy wspomnianych placówek oświadczyli, że z chęcią umieszczą w swoich lokalach materiały informacyjno – edukacyjne związane z kampanią przekazane przez przedstawiciela KMP w Sosnowcu. Materiały te zawierają nalepki na lustra w toaletach, nalepki na posadzkę oraz podkładki pod napoje, a także piłeczki „antystresowe”. Ponadto w trakcie imprez zaplanowanych na 24 czerwca 2011 r. ich uczestnicy otrzymają przy wejściu do wymienionych lokali fluorescencyjne opaski z hasłem kampanii oraz fluorescencyjne stemple z hasłem kampanii „Brałeś? Nie jedź! Planuj powrót.pl”. Dodatkowo od tego dnia prowadzone będą wzmożone kontrole stanu trzeźwości kierowców.

Termin ten został wybrany nie przypadkowo, ponieważ jest to czas długiego weekendu, poza tym jest to termin bezpośrednio sąsiadujący z terminem zakończenia roku szkolnego, a także jak ustalono w lokalach rozrywkowy na ten dzień zaplanowano specjalne imprezy rozrywkowe. Kontrola stanu kierujących będzie ukierunkowana w pierwszej kolejności na przeprowadzenie badań na zawartość substancji psychoaktywnych potem dopiero na zawartość alkoholu w organizmie. Działania tego dnia zostaną przeprowadzone wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Sosnowcu.

Dodatkowe informacje na temat kampanii można znaleźć pod adresem www.planujpowrot.pl

 

KONTAKT - podkom. Paweł Warchoł - specjalista Wydziału Prewencji KMP w Sosnowcu tel. 32 296 12 63

 

(P.W.)