Kocham nie biję - Profilaktyka - Prewencja - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Profilaktyka - Prewencja

Kocham nie biję

Każde dziecko ma PRAWO BYĆ SZCZEŚLIWE.

W związku z tym hasłem Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Komenda Główna Policji, Rzecznik Praw Dziecka, największe stacje telewizyjne oraz polscy artyści zjednoczyli siły, by wspólnie uświadomić jak ważne i cenne jest wychowywanie dzieci bez przemocy. kochamniebije.pl/