Lokalne Strategie Bezpieczeństwa

Zarządzenie Nr 678 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 11 lipca 2008 roku

Jednym z zasadniczych kierunków działania  podmiotów administracji lokalnej , w tym Policji  i samorządów  jest identyfikacja oczekiwań społeczności lokalnych związanych  z bezpieczeństwem.  O takiej koncepcji działania  mówią zapisy Ustawy o Policji oraz Ustawy regulujące  pracę innych podmiotów, w tym samorządów. Art. 38 Ustawy o samorządzie powiatowym mówi o obowiązku powstania na szczeblu powiatu "Komisji Bezpieczeństwa i Porządku" , a  z jej inicjatywy ma powstać "Powiatowy  program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli". Zapisy tej ustawy  wskazują   na  odpowiedzialność  samorządów   za bezpieczeństwo  i porządek publiczny  oraz  określają zasady działania  w tym obszarze.  Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o Policji  Komendanci  mają obowiązek składać roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także  informacje o stanie porządku  i bezpieczeństwa  publicznego  właściwym wojewodom, starostom, wójtom (burmistrzom lub prezydentom miast), a także radom  powiatu i radom gmin.

Pliki do pobrania

  • 39.5 KB